35.173.48.224 நான் விஜயஸ்ரீ பத்மநாபன்....
உங்களில் ஒருவள்...குடும்பத்தலைவி.....கல்வி அதிகாரியின் மனைவி...இரண்டு ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அம்மா... நான்கு உடன்பிறந்தோர்களின் சகோதரி...எண்ணற்ற விசிறிகளின் ரசிகை....இவை அனைத்தும் நான்....வாழ்க வளத்துடன்...
நன்றி
Alagiyatamilmagal.com யின் உதய நிறுவனமான... அழகிய தமிழ்மகள் பதிப்பகம் மூலமாக...
  • 1. பூமரப்பாவை நீயடி...
  • 2. மயக்குது மதி முகமே....
  • 3. கண்டேன் தேவதையை..
  • 4. கண்ணம்மா கனவில்லயா?
  • 5. இடம் சுட்டி பொருள் விளக்கு....
புத்தக வடிவில் வெளியிடப்படுகிறது... வேண்டுவோர்.....அணுகவும் 8778997516...செல்/ whatsapp Alagiyatamilmagalpathippagam@gmail.com Atm இல் மட்டுமே என் புத்தகங்கள் கிடைக்கும் என்பதை அன்போடு தெரிவித்தும் கொள்கிறேன்...